MamaCarla.pl to idealne miejsce dla nieidealnych rodziców. Jestem
przykładem perfekcyjnie nieidealnej mamy, która spełnia się zawodowo,
wyciska dobę jak cytrynę i czerpie z życia pełnymi garściami ze swoją
córeczką Tosią, mężem i kotem. Bez lukru, bez udawania. Zawsze blisko i
prawdziwie.

Mama Carla